Indikker Cascata

digestaat indikker

Doormiddel van indikken kan vloeistof met extreem laag droge-stof gehalte worden gedroogd.

Doormiddel van indikken kan substantie met een droge stof gehalte van 4% verhogen naar 12%. Dat is optimaal als voorbehandeling voor verdere verwerking in een banddroger of simpelweg als reductie van het volume.

Kenmerken

  • zeer geschikt voor de voorbehandeling van afvalstoffen
  • maximale reductie van volume
  • dunne fase drogen na scheiding

Werking van de Dorset indikker “Cascata”
indikker cascata doorsnede

Het systeem bestaat uit roterende lamellenplaten, die – vergelijkbaar met roltrappen – telkens opnieuw in het onderliggende buffervat worden gedompeld. Dit vat is gevuld met het te verdikken materiaal. De lamellen worden bevochtigd in het vat en bewegen vervolgens omhoog alwaar zij drogen door de warme lucht. Op deze wijze neemt de lucht het vocht op en wordt het materiaal verdikt. De installatie draait op een tijdschema: na een vastgestelde tijd wordt het ingedikte materiaal eruit gepompt en nieuw materiaal erin gepompt.

Zie ook ons product “Cascata” onder Indikkers.