Dorset indikker “Cascata”

dorset_eindicker_cascata-voll

Met de indikker “Cascata” kan vloeistof met een laag droge-stof gehalte worden omgezet naar een vloeistof met een hoger droge-stof gehalte.

De Cascata kan substantie met een droge stof gehalte van 2-6% verhogen naar 8-14%. Dat is optimaal als voorbehandeling voor verdere verwerking in een banddroger of als reductie van het volume. De Cascata is in het bijzonder geschikt voor het drogen van vloeibaar digistaat.

Kenmerken

  • zeer geschikt als verwerker van afvalstoffen
  • reductie van volume en gewicht tot 40%
  • geschikt om dunne fractie te drogen na scheiding
  • in hal-opstelling of Plug and Play-container

dorset_thickener_on_transportdorset_thickener_inside

Werking van de Cascata

Het systeem bestaat uit roterende lamellenplaten, die – vergelijkbaar met roltrappen – telkens opnieuw in het onderliggende buffervat worden gedompeld. Dit vat is gevuld met het te verdikken materiaal. De lamellen worden bevochtigd in het vat en bewegen vervolgens omhoog alwaar zij drogen door de warme lucht. Op deze wijze neemt de lucht het vocht op en wordt het materiaal verdikt. De installatie draait op een tijdschema: na een vastgestelde tijd wordt het ingedikte materiaal eruit gepompt en van nieuw materiaal.

In de regel wordt een cascata gecombineerd met een luchtwasser, die de ammoniak (en geur) uit de lucht filtert. Dorset is zelf producent van luchtwassers.