Restwarmte benutten

converted PNM filerestwarme-nutzung

Dankzij Dorset drogers kan efficiënt gebruik worden gemaakt van restwarmte. Deze warmte wordt nuttig ingezet om een breed scala aan producten te drogen.

Restwarmte is energie die in een proces verloren gaat. Door restwarmte nuttig te gebruiken middels een droger, wordt deze restwarmte omgezet in waarde en duurzaamheid. Bovendien wordt gebruik van restwarmte in veel landen financieel gestimuleerd door de overheid.

Sinds 1996 bouwt Dorset drogers voor de agrarische en industriële sector. Met deze ervaring en kennis biedt Dorset totaalconcepten aan voor het drogen van kippenmest, digistaat, zuiveringsslib en gescheiden kalvermest, maïs, luzerne, gras, zaagsel en houtsnippers.

Voordelen van drogen

  • restwarmte nuttig gebruiken gedurende het hele jaar,
  • lagere behandel/opslag/vervoerskosten,
  • nieuwe afzet/gebruiksmogelijkheden,
  • hygiënisatie/verminderde emissie/geur uitstoot

using-waste-heatrestwarme-trocknung