Zuiveringsslib drogen

Klarschlammtrocknungslib drogen

Dankzij de droger kan het hele jaar restwarmte nuttig worden gebruikt om zuiveringsslib te drogen.

Afzet van het zuiveringsslib is vaak een heikel punt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Drogen kan daarbij uitkomst bieden. Dorset heeft praktijk ervaring met het drogen van zuiveringsslib.

Dit is een duurzame en kost efficiënte manier om het zuiveringsslib te verwaarden tot brandstof. Onze slibdrogers worden in veel gevallen voorzien van een Dorset Biologische Luchtwasser, die geuremissie reduceert tot binnen de gestelde normen.

Als producent van luchtwassers kan Dorset eenvoudig een luchtwasser inbouwen of meeleveren.

Voordelen van drogen

 • restwarmte nuttig gebruiken gedurende het hele jaar,
 • lagere behandel/opslag/vervoerskosten,
 • nieuwe afzet/gebruiksmogelijkheden,
 • reductie geur en emissies.

Voordelen van een Dorset droger

 • laag energie verbruik,
 • compact en flexibel,
 • onderhoudsarm,
 • kan volautomatisch en zonder toezicht opereren,
 • ontwaterd slib kan zonder tussenbehandeling worden gedroogd
 • lage stof productie door lage luchtsnelheden,
 • eenvoudig te combineren met Dorset Luchtwasser

gedroogde-zuiveringsslibdried-sewage-sludge

Gedroogd zuiveringsslib

Gebruiksmogelijkheden voor het gedroogde slib

Zuiveringsslib, dat mogelijk schadelijke bestanddelen bevat voor het milieu, is minder populair als meststof. Gedroogd zuiveringsslib wordt regelmatig ingezet als brandstof. Na ontwatering van het slib, blijft normaliter een droge-stof percentage over tussen de 18% en 22%. Het gedroogde zuiveringsslib bereikt na het drogen met een Dorset Droger een drogestof gehalte van 90%.

Brochure

Meer informatie over het drogen van zuiveringsslib kunt u vinden in onze brochure (pdf).

Werking droger

De Dorset Droger is een banddroger. Deze is aangepast aan de eigenschappen van zuiveringsslib, door o.a. een speciale opdoseerkop in combinatie met productwoelers.

De Dorset Droger in containerdesign is geschikt voor buitenopstelling.

sludge-dryereintrag-klarrschlamm-trockner