Energie door Verwerking

In het kader van Energy for the Future heeft Dorset op 22 juni 2012 een seminar georganiseerd, gericht op

Energie door Verwerking

een dag met discussies, demonstraties en presentaties aangaande de

produktie,

verwerking,

vergassing of

torreficering

van diverse biomassa’s als

biogas,

mest,

slib of

hout.

 

Geachte deelnemer,

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij ons symposium! Wij kijken met veel tevredenheid terug op een geslaagde dag. Mocht u de slides van de presentaties nog eens terug willen zien, dan kunt u die hieronder vinden als PDF bestand.

Sprekers en presentaties ochtenprogramma

11:05 Expeditie naar de plenaire presentaties. Herman Rietman, operationeel directeur van de Dorset Group geeft de aftrap met een overzicht van de ontwikkelingen bij Dorset en de aanleiding tot deze dag. Presentatie (PDF NL)

11:35 Presentatie over milieuprojecten als exportkans, door Ir. Drs. Bart Vander Velpen, Director Business Development and Corporate Innovation van Royal Haskoning. Presentatie (PDF NL)

12:00 Henk Haaring, algemeen directeur van de Dorset Group, verhaalt over ‘Mestverwerking in de wereld’. Hij geeft voorbeelden van mestverwerking en groene energie. Organische meststof versus brandstof. Natuur, voedsel en groene brandstof. Presentatie (PDF NL)

 

Sprekers en presentaties middagprogramma

Workshop Biogasproductie

Voorzitter: André Hermsen

Dipl. Ir. Erich Blaß, Leiter Akquisition Bioenergie Steag

Biogas uit gemeentelijk groen: nieuwe ontwikkelingen in de biogasproductie uit groenafval(PDF DE)

Prof. Dr. Michael Wachendorf

Biogas uit bermgras: verslag van het Progras-project(PDF DE)

Stefan Lebzien, Enagra Conpower

Rohstoffe Igniscum candy, de maisvervanger. Biologische teelt voor een lagere kostprijs biogas(PDF DE)

Franz Wimmer, Conpower Technik GmbH

Hoger electrisch rendement bij biogas door een extra mini-stoomgenerator(PDF DE)

Workshop Digestaatverwerking

Voorzitter: Frans Miggelbrink

Ir. Sjoerd Bokma, Universiteit Wageningen

Innovatie in ammoniakstrippen(PDF NL)

Prof. Dr. Ludwig Volk, Fachhochschule Südwestfalen Agrartechnik in der Agrarwirtschaft

Groene kolen uit digestaat: kleinschalige torreficering(PDF DE)

Michael Niederbacher, voorzitter Italiaanse Biogasvereniging

Nieuwe Italiaanse wetgeving biogas, stikstofemissie en benutting pluimveemest in biogasinstallaties(PDF DE)

Ir. Jaap Uenk MAB, Directeur Dofco BV, voorzitter Sectie Meststoffendistributie Cumela Nederland

Organische meststoffen, omvang van de wereldmarkt 2012/2020(PDF NL)

Workshop Slib- en mestverwerking

Voorzitter: Frans Miggelbrink

Wim van Doorn, Senior Consultant, Royal Haskoning

Pluimveemestverwerkingsproject bij Keskinoglu in Turkije: een milieustudie(PDF EN)

Ir. Jan Grift, Cogen Projects

Geïntegreerde slibverwerking en energieproductie(PDF EN)

Ir. Maurice Nijrolder, Redox Water Technology

Mestverwerking op een varkensbedrijf in Rusland, een praktijkvoorbeeld(PDF EN)

Drs. Henno Haaring, Dorset Group

Groene stroom uit houtvergassing met restwarmte-benutting voor zuiveringsslibverwerking, een praktijkvoorbeeld(PDF NL)