Çözümler

Tavuk gübresini

Kurutma

Atık ısı kullanarak tavuk gübresinin kurutulması

Peletleme

Tavuk gübresinden pelet üretimi

Komple çözüm

Tavuk gübresinin satılabilir pelet gübreye dönüştürülmek üzere işlenmesi için total çözümler

Bir bakışta kurutma

Çiftliklerde tavuk gübresi kurutulurken kilit özellikler

Karlı bir ürün olarak gübre

Temiz bir çiftlik

Azaltılan toz emisyonları

3 gün içerisinde işlenmiş

Ürünlerin bir konveyör bandı üzerinde kurutulması

Kurutulmuş ürün

Kurutulmuş ve peletlenmiş ürün

Tavuk gübresini kurutma

Tavuk gübresi, Dorset Kurutucu yardımıyla, yıl boyunca kurutulabilir ve organik gübre veya yakıta dönüştürülebilir.

Tavuk gübresi, Dorset Kurutucu yardımıyla, yıl boyunca kurutulabilir ve organik gübre veya yakıta dönüştürülebilir. Kurutma işlemi için gerekli sıcak hava, örneğin kümes havasından elde edilebilir veya elektrik üretiminden çıkan artık ısı kullanılabilir. Kurutulan tavuk gübresi, hem kurutulmuş halde hem de pelet biçiminde, mükemmel ve sıkça kullanılan bir bitki besin maddesidir.

Dorset kurutucular, kümeslerdeki sıcak havanın yardımıyla gübreyi kurutmak için sıkça kullanılır. Bu tesislerin çoğu kümeste ön kurutma yapmaz, bu sayede elektrik maliyetlerinden önemli oranda tasarruf edilir. Proseste kullanılan kümes havası genellikle yaklaşık 20°C sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklık, üretilen gübreyi kurutmak için yeterlidir. Yine de, sıcaklık ne kadar yüksek ve havanın nemi ne kadar düşükse, kurutma prosesi o kadar iyi olacaktır. Tavuk gübresi, ister kurutulmuş ister pelet şeklinde olsun, mükemmel ve çok popüler bir bitki besin maddesidir. Dorset kurutma sistemi, Hollanda hükümeti tarafından, ince parçacık ve amonyak emisyonlarını sınırlayan bir teknoloji olarak onaylanmıştır. Kümes havasının parçacık içeriği (yaklaşık %70 – 80) azaltılır. Tavuk çiftlikleri bunun için bir teşvik alabilir.

Neden tavuk gübresi kurutma?

  • Tüm yıl boyunca artık ısıyı değerlendirme
  • Daha düşük işlem, depolama ve nakliye maliyetleri
  • Yeni satış ve kullanım imkanları
  • Toz filtreleme
  • Hijyenleştirme, emisyon ve kokuları azaltma

Dorset Kurutucunun sağladığı avantajlar

Çok düşük enerji tüketimi

Yüksek oranda kompakt ve esnek

Az bakım gerektirir

Gözetim olmadan tamamen otomatik çalışabilir

Yeniden karıştırma sayesinde, gübrenin ayrıştırılması gerekmez

Düşük hava hızlarıyla düşük toz oluşumu

Tavuk gübresi kurutucu çalışırken

En çok kullanılan çözüm tavuk gübresinin doğrudan çiftlikte kurutulmasıdır

Tavuk gübresi kurutucu çalışırken

Doğrudaun çiftlikte çalışır haldeki kurutucuyu görün

Peletleme ve komple çözüm

peletleme veya önerilen diğer konseptler hakkında bilgi için

elde tutulan kümes hayvanı gübresi peletleri

Peletleme

Tavuk gübresinden pelet üretimi

render of total solution using pyrolysis processing manure

Komple çözüm

Komple çözüm konseptleri açıklaması

Broşür

Daha fazla bilgi almak için lütfen broşürlerimizi okuyunuz.