Çözümler

Gübre

Gübre (sıvı) kurutma

Gübredeki nemin bir kısmı, kurutma prosesiyle giderilebilir. Hacim, gübrenin orijinal hacminin 1/10’una indirilebilir.

Dorset, (sıvı) gübreyi kurutmada uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. Bu proses için gerekli sıcak hava, sıcak kümes havası veya elektrik üretiminden çıkan artık ısı kullanılarak sağlanabilir.

Bu, hem işleme hem de nakliye maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Kurutulan son ürün hala birçok mineral içermektedir, dolayısıyla bitkiler için iyi bir besin maddesidir.

besin değerlerinin korunması

Kurutulan nihai ürün halen besin maddelerinin pek çoğunu içermektedir

Dorset Kurutucunun sağladığı avantajlar

Çok düşük enerji tüketimi

Yüksek oranda kompakt ve esnek

Az bakım gerektirir

Gözetim olmadan tamamen otomatik çalışabilir

Yeniden karıştırma sayesinde, gübrenin ayrıştırılması gerekmez

Düşük hava hızlarıyla düşük toz oluşumu

Gübre neden kurutulur?

  • Tüm yıl boyunca atık ısıdan yararlanmak için
  • Daha az depolama ve nakli masrafı
  • Yeni satış ve kullanım olanakları
  • Hijenizasyon ve azalan emisyon/koku

Nihai ürün

Girdiye ve kullanılan tekniklere göre pek çok nihai ürün elde edilebilir.

Separe edilmiş ve kurutulmuş malzeme

Kurutulmuş ve peletlenmiş malzeme

Broşür

Daha fazla bilgi almak için lütfen broşürlerimizi okuyunuz.