Toepassingen

Mest

(drijf)mest drogen

Door het drogen van mest wordt het vocht verwijderd. Het gewicht van de mest kan worden gereduceerd tot één tiende van het oorspronkelijke gewicht.

Dorset heeft jarenlange ervaring met het drogen van (drijf)mest. Daarvoor is warme lucht noodzakelijk, waarin kan worden voorzien door gebruik van stallucht of restwarmte uit elektriciteitsproductie.

Door te drogen dalen zowel de behandelingskosten als de transportkosten. Het gedroogde eindproduct bevat nog veel mineralen en is daarom een goede voedingsstof voor planten.

behoud mineralen

Het gedroogde eindproduct bevat nog steeds veel voedingsstoffen

Voordelen van een Dorset droger

Laag energie verbruik

Compact en flexibel

Onderhoudsarm

Kan volautomatisch en zonder toezicht opereren

Door terugmenging is het voorbehandelen van digistaat niet noodzakelijk

Lage stof productie door lage luchtsnelheden

Waarom mest drogen?

  • restwarmte nuttig gebruiken gedurende het hele jaar,
  • lagere behandel/opslag/vervoerskosten,
  • nieuwe afzet/gebruiksmogelijkheden,
  • hygiënisatie en verminderde emissie/geur uitstoot.

Eind product

Afhankelijk van het input materiaal en de gebruikte techniek, kunnen diverse eindproducten gerealiseerd worden

Gescheiden en gedroogd materiaal

Gedroogd en gepelleteerd product

Brochure

Lees onze brochure voor meer informatie over het verwerken van mest.