Green Machines

Producten

Systemen voor het verwerken van organische reststromen

Met zijn jarenlange ervaring heeft Dorset Green Machines droogtechnieken ontworpen voor allerlei wensen en omstandigheden.

Digestaat droger in container

Drogers

Biomassa drogen

vloeibare mest verdamper

Verdamper

Effectief water verwijderen uit vloeistoffen

pluimveemest pers op frame met hulpapparatuur

Korrelproductie

Korrels maken

chemische luchtreiniging na drogen

Biologische luchtwassers

Ammoniak, stof en geur reduceren op de boerderij

Hauf 2

Chemische luchtwassers

Reduceren van emissies na het droogproces

open access opslag van organisch afval

toploader

Automatisch afvoeren vanuit open opslagruimte