Toepassingen

Pluimveemest

Drogen

Pluimveemest drogen met restwarmte

Korrelproductie

Korrel van kippenmest produceren

Totaal oplossing

Totaal oplossingen voor het verwerken van kippenmest tot verkoopbare mestkorrels

complete oplossingen voor de verwerking van pluimveemest

Totaaloplossingen voor de verwerking van pluimveemest tot verkoopbare mestkorrels of brandstof

De meest gebruikte opstelling is het drogen van kippenmest direct bij de boerderij. Maar andere scenario’s zijn mogelijk, bijvoorbeeld het drogen van de mest van meerdere bedrijven op één gecentraliseerde locatie.

Direct naast de schuur drogen

De meest toegepaste opstelling is het drogen van kippenmest direct op de boerderij met gebruik van de warme lucht uit de kippenstal voor het droogproces.

gecentraliseerd drogen met hergebruik van warmte

Mestverwerking van verschillende pluimveebedrijven of -huizen op één gecentraliseerde locatie, terwijl warmte van mestverbranding wordt gebruikt voor het verwerkingsproces.

Gecentraliseerde droging vna vleeskuikenmest

Mestverwerking van verschillende vleeskuikenbedrijven of -huizen op een centrale locatie.