Green Machines

Toepassingen

Gerichte oplossingen voor verschillende markten

We richten ons op het maken van de best functionerende oplossing voor marktproblemen.
Het hanteren van een bepaald materiaal vereist vaak een specifieke oplossing.

Digestate dryer in container

Digestaat

Marktleider in digestaat drooginstallaties

poultry manure drying system in Brasil

Pluimveemest

Mest drogen met stallucht

sewage sludge drying

Zuiveringsslib

Kosteneffectieve productie van biosolids

liquid residue drying system

Drijfmest

Drijfmest verwerking voor agrarische en industriële ondernemingen

Dryer dosing wood on belt

Hout

Het drogen van hout, houtsnipper of zaagsel

Biomass being dried

Biomassa

Apparaten voor het drogen van biomassa