Toepassingen

Zuiveringsslib

Het gehele jaar restwarmte gebruiken

Dankzij de droger kan het hele jaar restwarmte nuttig worden gebruikt om zuiveringsslib te drogen.

Afzet van het zuiveringsslib is vaak een heikel punt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Drogen kan daarbij uitkomst bieden. Dorset heeft praktijk ervaring met het drogen van zuiveringsslib.

Dit is een duurzame en kost efficiënte manier om het zuiveringsslib te verwaarden tot brandstof. Onze slibdrogers worden in veel gevallen voorzien van een Dorset Biologische Luchtwasser, die geuremissie reduceert tot binnen de gestelde normen.

Als producent van luchtwassers kan Dorset eenvoudig een luchtwasser inbouwen of meeleveren.

Praktijkervaring met het drogen van zuiveringsslib

Een duurzame en kosteneffectieve manier om zuiveringsslib te verwerken tot brandstof of biosolids

Voordelen van de Dorset Droger

Laag energie verbruik

Compact en flexibel

Onderhoudsarm

Kan volautomatisch en zonder toezicht opereren

Het ontwaterde slib kan zonder tussenbehandeling worden gedroogd;

Lage stof productie door lage luchtsnelheden

Waarom slib drogen?

  • restwarmte nuttig gebruiken gedurende het hele jaar,
  • lagere opslag/vervoerskosten,
  • nieuwe afzet/gebruiksmogelijkheden,
  • hygiënisatie en verminderde emissie/geur uitstoot.

Mogelijkheden voor het gebruik van gedroogd zuiveringsslib

Gedroogd rioolslib wordt meestal gebruikt als brandstof of biosolids

Na het ontwateren van het slib, ontstaat meestal een percentage droge stof van tussen de 18 en 22%. Na het drogen van rioolslib met een Dorset droger, kan een drogestofgehalte van 90% worden bereikt.

Gedroogde zuiveringsslib in de Toploader

Gedroogde zuiveringsslib in een opslag bunker

Brochure

Lees onze brochure voor meer informatie over het drogen van slib.

News

What's happening?