Çözümler

Arıtma çamurunu

Tüm yıl boyunca atık ısının kullanılması

atık ısı yıl boyunca arıtma çamurunun kurutulması için kullanılabilir.

Arıtma çamuru birikintileri çoğu zaman su arıtma istasyonları için sorun yaratır. Kurutma bir çözüm sağlayabilir. Dorset, arıtma çamurunun kurutulmasında pratik deneyime sahiptir.

Bu, arıtma çamurunu yakıta dönüştürmenin sürdürülebilir ve maliyet-etkin bir yoludur. Arıtma çamuru kurutucularımız çoğunlukla, koku emisyonlarını belirlenmiş standartlara indiren Dorset Biyolojik Hava Yıkayıcılarla birlikte verilir.

Hava yıkayıcılarının üreticisi olarak Dorset, hava yıkayıcıyı kurabilir veya ekipmanla birlikte teslim edebilir.

arıtma çamuru kurutma konusunda uygulamalı deneyim

artıma çamurunun yakıt veya biyokütleye geridönüşümü için sürdürülebilir ve ekonomik bir yöntem

Dorset Kurutucunun sağladığı avantajlar

Çok düşük enerji tüketimi

Yüksek oranda kompakt ve esnek

Az bakım gerektirir

Gözetim olmadan tamamen otomatik çalışabilir

Suyu alınmış çamur, ara arıtma işlemi olmadan kurutulabilir

Düşük hava hızlarıyla düşük toz oluşumu

Neden arıtma çamuru kurutma?

  • Tüm yıl boyunca atık ısıdan yararlanmak için
  • Daha az depolama ve nakli masrafı
  • Yeni satış ve kullanım olanakları
  • Hijenizasyon ve azalan emisyon/koku

Kurutulmuş arıtma çamurunun kullanım olanakları

Çevre açısından tehlikeli maddeler içermesi muhtemel arıtma çamurunun gübre olarak kullanımı daha az yaygındır. Kurutulmuş arıtma çamuru genellikle yakıt olarak kullanılır

Çamurun suyu alındıktan sonra genellikle %18 ile 22 arasında bir kuru madde yüzdesi kalacaktır. Arıtma çamuru bir Dorset Kurutucu ile kurutulduktan sonra, %90’lık bir kuru madde içeriği elde edilebilir.

Toploader'da kurutulmuş arıtma çamuru

Depolama bunkerinde kurutulmuş arıtma çamuru

Broşür

Daha fazla bilgi almak için lütfen broşürlerimizi okuyunuz.

Haberler

Neler oluyor?