Toepassingen

Restwarmtebenutting

restwarmte nuttig gebruiken gedurende het hele jaar

Deze warmte wordt nuttig ingezet om een breed scala aan producten te drogen.

Dankzij Dorset drogers kan efficiënt gebruik worden gemaakt van restwarmte. Deze warmte wordt nuttig ingezet om een breed scala aan producten te drogen.

Restwarmte is energie die in een proces verloren gaat. Door restwarmte nuttig te gebruiken middels een droger, wordt deze restwarmte omgezet in waarde en duurzaamheid. Bovendien wordt gebruik van restwarmte in veel landen financieel gestimuleerd door de overheid.

Sinds 1996 bouwt Dorset drogers voor de agrarische en industriële sector. Met deze ervaring en kennis biedt Dorset totaalconcepten aan voor het drogen van kippenmest, digistaat, zuiveringsslib en gescheiden kalvermest, maïs, luzerne, gras, zaagsel en houtsnippers.

Experts in restwarmtegebruik

Zorgen voor nuttig gebruik van restwarmte overal ter wereld

Voordelen van drogen

Restwarmte nuttig gebruiken gedurende het hele jaar,

Nieuwe afzet mogelijkheden

Nieuwe gebruiksmogelijkheden

Hygiënisatie

Verminderde emissies

Verminderde geur uitstoot

Lagere behandelkosten

Lagere opslagkosten

Lagere transportkosten

Totaal oplossingen

End-to-end oplossingen uitgevoerd door één partij.

render image of a total solution using pyrolysis processing organic waste

Gerichte oplossingen voor verschillende markten

We richten ons op het maken van de best functionerende oplossing voor marktproblemen.
Het hanteren van een bepaald materiaal vereist vaak een specifieke oplossing.

Digestate dryer in container

Digestaat

Marktleider in digestaat drooginstallaties

poultry manure drying system in Brasil

Pluimveemest

Mest drogen met stallucht

sewage sludge drying

Zuiveringsslib

Kosteneffectieve productie van biosolids

liquid residue drying system

Drijfmest

Drijfmest verwerking voor agrarische en industriële ondernemingen

Dryer dosing wood on belt

Hout

Het drogen van hout, houtsnipper of zaagsel

Biomass being dried

Biomassa

Apparaten voor het drogen van biomassa