Ürünler

Peletleme

Pelet üretimi

Dorset, pelet üretimi için, peletleme, hijyenleştirme, tartma ve paketlemeyi de içeren geniş kapsamlı bir kurulum sunabilir.

Satılabilir ve görsel olarak cazip bir organik gübre (veya başka bir ürün) üretmek için malzemeler peletlenebilir. Hijyenleştirme çoğunlukla ihracat için gerekir.

Dorset, peletleme, hijyenleştirme ve paketleme tesislerini de içeren “anahtar teslim” kurutucu tesislerinin tesliminde uzun süreli tecrübeye sahiptir. Peletleme ünitesi tamamen isteğe göre uyarlanabilir veya standart pelet üretim ünitelerimizden biri, Dorset Pelet Fabrikası kullanılabilir.

anahtar teslim peletleme tesisi

Peletlemenin avantajları

Hacimde azalma

Görsel olarak daha cazip hale getirme

Hijyenleştirme

Nakliyeye hazır ürün

Broşür

Kururma ve peletleme hakkında daha fazla bilgi içiin lütfen broşürümüzü okuyunuz.