Candystal

Moderne strooiselstal met instrooi van energiegewas

Stalconcept

Een moderne strooiselstal met geautomatiseerde instrooi van energiegewas Candy

Candy is een vervanger voor energie-mais. In tegenstelling tot zaagsel is het mengsel van Candy en mest uitermate geschikt voor de biogas productie. Door dagelijkse verwijdering uit de stal is de energiewaarde optimaal.

Kenmerken van de Candystal

Dierenwelzijn

Geen roostervloer

Instrooi van energiegewas

Biologische teelt

Energieneutraal

Biogas

Strooisel van energiegewas

De mix van strooisel en varkensmest is een waardevolle grondstof voor biogas productie

Strooiselstal met mestoplossing

Een stalconcept dat strooisel inzet om te komen tot een waardevol mestproduct voor de biogas productie

Stalconcept

De Candystal is een stalconcept voor een nieuw te bouwen strooiselstal met moderne facetten.

Energiegewas Candy

Als strooisel wordt gedroogde Igniscum Candy ingezet. Igniscum Candy is een energiegewas dat uitermate geschikt is als strooisel.

Mengsel Candy en mest

Het strooisel mengt zich met de mest van de varkens. In tegenstelling tot zaagsel is dit mengsel zeer waardevol voor de biogas- of energieproductie.

Brochure

Voor meer informatie over de Candystal, kunt u onze brochure lezen.