pluimveemest pers op frame met hulpapparatuur
Dorset GM logo

Meer rendement uit gedroogde kippenmest

In deze video wordt kort uitleg gegeven over de korrelfabriek, een oplossing om meer rendement uit uw gedroogde kippenmest te halen, door deze te korrelen en te hygieniseren.

Ziet u ook de link op www.pluimveeweb.nl.

Zoals er in het filmpje aangegeven wordt, zit er voordeel in de verkoop aan particulieren. Maar het uitgangspunt is niet persé om 100% van de korrels aan particulieren te verkopen.

Een voorbeeld

Stel u gaat uit van de volgende cijfers bij het drogen van gedroogde leghennenmest:
1200 ton korrels per 100.000 leghennen en productiekosten van 50 Euro per ton
Bij een verkoopprijs van 80 Euro per ton is dat 30 Euro rendement per ton.
Bij 1200 ton per jaar is dat 36.000 Euro rendement per jaar.

Verkoopt u 20% aan particulieren voor 300 per ton, dan gaat u naar:
240 x 250 = 60.000 Euro
960 x 30 = 28.800 Euro is totaal € 88.800,- bij op de inkomsten uit de eieren.

Share this article
Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email