kurutulmuş kanatlı gübre
Dorset GM logo

Nederlandse mestkorrel verovert de wereld

Tijdschrift Boerderij maakte een artikel over de mestkorrel productie en handel vanuit Nederland: link naar het artikel.

“Mestexport gaat allang niet meer alleen om uitvoer van gewone mest naar Duitsland of Noord-Frankrijk. Pluimvee- en ook koeienmest wordt steeds vaker tot niet-bederfelijke korrels geperst en vervolgens geëxporteerd. Dit jaar gaat het om 7,5 miljoen kilo fosfaat, terwijl in 2016 de totale uitvoer 42 miljoen kilo bedroeg (bron: Bureau Mest Afzet).”

Organische meststoffen worden verpakt – Foto: MeMon

Share this article
Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email