fish identification prototype shown
DORSET IDENTIFICATION logo

Identificatie van vissen voor AquaIMPACT

“Onze apparatuur wordt van Noorwegen tot Chili gebruikt om allerlei soorten vis te identificeren. In samenwerking met Wageningen University hebben we een handmatig fenotypesysteem gebouwd om het selecteren van vissen gemakkelijker te maken”, zegt Roland Stump, algemeen directeur Dorset ID

De ontwikkeling maakt deel uit van het EU-project AquaIMPACT, dat een samenwerking is tussen diverse Europese organisaties, dat tot doel heeft de domeinen van visteelt en voeding te integreren om daarmee het concurrentievermogen te vergroten van de belangrijkste aquacultuursoorten van de EU en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren.

Wat is de rol van Dorset ID in AquaIMPACT? 

In het gedeelte Genomic Innovations is Dorset ID verantwoordelijk voor de hardware van het systeem, dwz, identificatie van de vis bij het passeren van de antenne, het leveren van de hardware om afbeeldingen vast te leggen, de juiste omstandigheden te realiseren om de juiste afbeeldingen te maken, de vis te vervoeren en een automatisch selectiemechanisme om daarmee vissen te kunnen selecteren die aan de selectiecriteria voldoen.

Het frame van het sorteersysteem is klaar, de transportband is eindelijk aangekomen na vertragingen vanwege Corona. “Nu gaan we door met het assembleren van de lijn en hopen we binnenkort de eerste testen te doen”, aldus Roland Stump.

(Foto: Proto typetest Dorset ID Roland Stump samen met WUR, Jochen Hemming en Angelo Mencarelli)

https://www.fishfarmingexpert.com/article/machine-designed-to-choose-best-fish-for-breeding/

http://www.hatcheryfm.com/hfm-article/934/Researchers-to-develop-an-automatic-fish-phenotyping-device/

share this article